<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> OCM Vastgoed

Projecten

 

Bochures

 

 

 

 

Contactgegevens

Orlando di Lassostraat 37
Postbus 1248
5200 BG Den Bosch  
(tel) 0031 - 73 - 614 82 98
(fax) 0031 - 73 - 614 15 63
info@ocmvastgoed.nl 
kvk : 171 157 63

Ontwikkelaars / Partners:

Meerzijdig Vastgoed
Ronald Hoppel
06 - 25 02 81 18
rh@ocmvastgoed.nl

Van Bergen Adviesbureau
Jules van Bergen
06 - 22 74 50 41
jb@ocmvastgoed.nl

Plato-Holding BV
Peter van den Berge
06 - 54 25 23 56
pb@ocmvastgoed.nl

 

OCM Vastgoed is een ontwikkelcombinatie voor commercieel en maatschappelijk vastgoed gekoppeld aan retailvastgoed.

OCM Vastgoed is een initiatief van Plato-Holding bv, Van Bergen Adviesbureau en Meerzijdig Vastgoed.

OCM Vastgoed werkt in opdracht van projectontwikkelaars op het gebied van retail-vastgoed.

OCM Vastgoed heeft een praktische en doeltreffende aanpak ontwikkeld om commercieel en maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen en wel zodanig dat exploitatie van winkelcentra optimaal wordt versterkt. Deze aanpak bestaat o.a. uit:

  1. Marktonderzoek - voor een specifieke retail- locatie worden potentiële doelgroepen verkend die de geplande kantoor,woning en retail - ontwikkeling versterken.
  2. Conceptontwikkeling - op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek wordt een concreet vastgoedconcept ontwikkeld waarin wonen voor bijzondere doelgroepen en/of maatschappelijke en commerciële dienstverlening geïntegreerd worden in de retail-ontwikkeling.
  3. Intermediair - het ontwikkelde vastgoedconcept wordt concreet ingevuld door het verwerven en contracteren van huurders/kopers.

OCM Vastgoed speelt hiermee in op de groeiende behoefte bij consumenten én retailers aan de aanwezigheid van publieke voorzieningen in winkelcentra. Dit type voorzieningen is belangrijk voor het functioneren en voor de leefbaarheid van het winkelgebied en kunnen een verblijfsduur verlengende invloed hebben (en dus hogere gemiddelde bestedingen).

OCM Vastgoed is vanwege haar unieke aanpak met name interessant voor risicodragende projectontwikkelaars , die deze trend van aanbod- naar vraaggerichtheid willen integreren in hun retail-concepten.